ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за съгласие с политиката за поверителност

 

 

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на vodorodnavoda.bg. В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

 

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато се записвате чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

 

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че съхраняваме само Вашите имена и имейл адрес. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да можем да Ви предоставяме повече информация относно нашите продукти. Не предоставяме тези данни на трети лица!

 

Използване на опцията за отказ

Ако по някаква причина желаете да откажете събирането на допълнителни данни чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да изберете “how to disable cookies” и да последвате стъпките.

 

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни .  


 

Свържете се с нас по един от следните начини:

 

+359877406585

kangenline@gmail.com